اروند موتور پاک 7 محصول وجود دارد

 • خرید محصول

  قدرت موتور : ٣۵٠وات مدت شارژ : ٣ الی ۴ ساعت سرعت : حداکثر 25 کیلومتر در ساعت سایز : ٢۶اینچ وزن دوچرخه : ٢۴کیلوگرم جنس بدنه : آلومینیوم ۶٠۶۱

  6,600,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : ٣۵٠وات مدت شارژ : ٣ الی ۴ ساعت سرعت : حداکثر 25 کیلومتر در ساعت سایز : ٢۶اینچ وزن دوچرخه : ٢۴کیلوگرم جنس بدنه : آلومینیوم ۶٠۶۱

  6,250,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : ٢۵٠وات مدت شارژ : ٣ الی ۴ ساعت سرعت : حداکثر 25 کیلومتر در ساعت سایز : ٢٨اینچ وزن دوچرخه : ٢۴کیلوگرم جنس بدنه : آلومینیوم ۶٠۶۱

  6,100,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • قدرت موتور : ٢٠٠وات مدت شارژ : ٣ الی ۴ ساعت سرعت : حداکثر 25 کیلومتر در ساعت سایز : ٢٨اینچ وزن دوچرخه : ۱٣.٨کیلوگرم جنس بدنه : آلومینیوم ۶٠۶۱

  4,200,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : ٢۵٠وات مدت شارژ : ٣ الی ۴ ساعت سرعت : حداکثر 25 کیلومتر در ساعت سایز : ٢۶اینچ وزن دوچرخه : ٢۴کیلوگرم جنس بدنه : آلومینیوم ۶٠۶۱

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : ٢۵٠وات مدت شارژ : ٣ الی ۴ ساعت سرعت : حداکثر 25 کیلومتر در ساعت سایز : ٢۶اینچ وزن دوچرخه : ٢۴کیلوگرم جنس بدنه : آلومینیوم ۶٠۶۱

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قدرت موتور : ٢۵٠وات مدت شارژ : ٣ الی ۴ ساعت سرعت : حداکثر 25 کیلومتر در ساعت سایز : ٢٨اینچ وزن دوچرخه : ٢۴کیلوگرم جنس بدنه : آلومینیوم ۶٠۶۱

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف