•     موتور: 350 وات     سرعت: 15KM/H     پیمایش:15 تا 20 کیلومتر     میزان تحمل وزن: 20 تا 80 کیلوگرم     ریموت دار     بلوتوث

  3,150,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • موتور: 350 واتسرعت: 15KM/Hپیمایش:15 تا 20 کیلومترمیزان تحمل وزن: 20 تا 80 کیلوگرمریموت داربلوتوث

  2,300,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • خرید محصول

  موتور: 350 واتسرعت: 15KM/Hپیمایش:15 تا 20 کیلومترمیزان تحمل وزن: 20 تا 80 کیلوگرمریموت داربلوتوث

  1,900,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  اتوبالانسموتور: 350 واتسرعت: 15KM/Hپیمایش:15 تا 20 کیلومترمیزان تحمل وزن: 20 تا 100 کیلوگرمریموتبلوتوثاپلیکیشن

  1,400,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  موتور: 350 واتسرعت: 15KM/Hپیمایش:15 تا 20 کیلومترمیزان تحمل وزن: 20 تا 100 کیلوگرمریموتبلوتوث

  900,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  اتوبالانسبلوتوثاپلیکیشن

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  اتوبالانسموتور: 350 وات (2موتور)سرعت: 10KM/Hپیمایش: 20 کیلومترمیزان تحمل وزن: 20 تا 100 کیلوگرمبلوتوث فلشAUX

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  اتوبالانسموتور: 350 واتسرعت: 15KM/Hپیمایش: 20 کیلومترمیزان تحمل وزن: 20 تا 80 کیلوگرمریموت داربلوتوث

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف