لیست محصولات این تولید کننده racer

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • مدل: X8  مناسب برای :آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان فریم:آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم - 26 دوشاخ: ﮐﻤﮏ ﻗﻔﻞ دار و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ZOOM دسته ترمز: Shimano ST-EF500-7

  2,800,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مدل: ANADA 605 مناسب برای :آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان فریم:آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم - 26 دوشاخ: ﮐﻤﮏ ﻗﻔﻞ دار و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ZOOM ترمز جلو و عقب دیسکی دسته ترمز: Shimano ST-EF500-7

  2,300,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مدل: Hi7 مناسب برای :آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان فریم:آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم - 26 دوشاخ: ﮐﻤﮏ ﻗﻔﻞ دار و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ZOOM ترمز جلو و عقب دیسکی دسته ترمز: Shimano ST-EF500-7

  2,300,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مدل:  GTX603 طوقه: دوجداره با 40 میلیمتر ارتفاع تایر: ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻧﺮم ﺷﻬﺮی ﺳﺎﯾﺰ 26 مارک KENDA شانژمان: Shimano Acera ست دنده: Shimano ST-EF500

  1,900,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  پیـش فــروش
  موجود
 • مدل: LCS601 مناسب برای :آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان فریم:آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم - 26 دوشاخ: ﮐﻤﮏ ﻗﻔﻞ دار و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ZOOM ترمز جلو و عقب دیسکی دسته ترمز: Shimano ST-EF500-7

  1,620,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف