هجوم مردم برای خرید موتور برقی

هجوم مردم برای خرید موتور برقی

تجمع مردم برای خرید موتور برقی و ازدهام آنها باعث شد درب فروشگاه مدتی بسته شود

هوای پاک حق ماست

لذت موتور سواری برای خانم ها

تنوع رنگ و مدل در خرید

بدون نیاز به طرح ترافیک

فرصت برابر برای همه

نظرات بازدیدکنندگان