سه چرخه برقی

تماس بگیرید: 02188828418

سرعت: 30کیلومتر

پیمایش: 45کیلومتر

زمان شارژ: 4 تا 5 ساعت

شناسه محصول: 0311 دسته: