فروشگاه عالی رو دوچرخه کوهستان ويوا Bianchi سايز 26 - سايز فريم 18