بایگانی‌های جنس کرپی از آلومینیوم - جنس پنجه پدال از آلومینیوم - دارای قمقمه - فروشگاه عالی رو